StocksTractor Supply CoTSCO

TSCO

Tractor Supply Co

191.55 -2.14 (-1.10%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
191.55
B
192.00

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó193.70
Trong Ngày 190.49 - 193.60
Trong 52 Tuần 166.71 - 241.15
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.25M
Lợi nhuận trong 1 năm5.99%
Beta0.755
Vốn hóa thị trường21.69B
Hệ số P/E21.41
Doanh thu13.26B
EPS9.0558
Cổ tức (Lợi suất)2.88 (1.50%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022180.00190.00200.00210.00220.00230.00240.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Harry A. Lawton, III, MBA
Nhân viên 46,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Tractor Supply Co increased tính đến 19.87% và có tổng là 12.73B. Thu nhập ròng increased tính đến 33.13% đến 997.11M. Tài sản ròng increased tính đến 3.97% đến 2.00B và EPS increased từ 6.38 đến 8.61.
TSCO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.83%
Biên Hoạt động
10.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
19.26%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
3.02B
3.32B
3.02B
3.9B
Lợi nhuận Gộp
1.02B
1.05B
978.86M
1.3B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
297.23M
293.05M
244.29M
525.04M
Thu nhập Ròng
224.4M
221.34M
187.23M
396.48M