StocksTesla Motors, Inc.TSLA

TSLA

Tesla Motors, Inc.

702.32 -32.43 (-4.41%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
702.32
B
703.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó734.76
Trong Ngày 700.14 - 749.04
Trong 52 Tuần 619.94 - 1241.85
Khối lượng Trung bình (3 tháng)28.94M
Lợi nhuận trong 1 năm2.19%
Beta1.5545
Vốn hóa thị trường763.66B
Hệ số P/E100.02
Doanh thu62.19B
EPS7.3697
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/2022700.00800.00900.001000.001100.001200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Elon Reeve Musk
Nhân viên 99,290

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Tesla Motors, Inc. increased tính đến 5.85% và có tổng là 18.76B. Thu nhập ròng increased tính đến 39.78% đến 3.28B. Tài sản ròng increased tính đến 12.10% đến 35.41B và EPS increased từ 2.04 đến 2.86.
TSLA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.46%
Biên Hoạt động
15.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.28%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
11.96B
13.76B
17.72B
18.76B
Lợi nhuận Gộp
2.88B
3.66B
4.85B
5.46B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.34B
2.06B
2.61B
3.6B
Thu nhập Ròng
1.18B
1.66B
2.34B
3.28B