StocksTotalEnergies SETTE

TTE

TotalEnergies SE

49.20 -1.73 (-3.40%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
49.14
B
49.27

TTE Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký