StocksGrupo Televisa, S.A.B.TV

TV

Grupo Televisa, S.A.B.

9.56 -0.04 (-0.42%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
9.54
B
9.58

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.56
Trong Ngày9.24 - 9.73
Trong 52 Tuần7.18 - 15.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.25M
Lợi nhuận trong 1 năm8.18%
Beta1.4225
Vốn hóa thị trường5.05B
Hệ số P/E15.08
Doanh thu5.06B
EPS0.6339
Cổ tức (Lợi suất)0.0788 (0.82%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Major Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Alfonso de Angoitia Noriega; Bernardo Gómez Martínez
Nhân viên 43,287

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Grupo Televisa, S.A.B. decreased tính đến 14.10% và có tổng là 4.53B. Thu nhập ròng decreased tính đến 95.63% đến 14.08M. Tài sản ròng decreased tính đến 21.00% đến 4.41B và EPS decreased từ 0.49 đến -0.02.
TV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.50%
Biên Hoạt động
18.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.63%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.35B
1.17B
1.24B
1.3B
Lợi nhuận Gộp
600.5M
488.5M
510.21M
537.62M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
304.55M
181.43M
212.03M
250.41M
Thu nhập Ròng
192.09M
-16M
121.03M
53.3M