Stocks-TXRH-Texas Roadhouse Inc

TXRH Texas Roadhouse Inc

96.45 -1.77 (-1.81%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó98.23
Trong Ngày 94.30 - 97.05
Trong 52 Tuần 68.51 - 101.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)894.27K
Lợi nhuận trong 1 năm10.31%
Beta1.1583
Vốn hóa thị trường6.57B
Hệ số P/E25.6
Doanh thu3.9B
EPS3.8371
Cổ tức (Lợi suất)1.2 (1.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Gerald L. Morgan
Nhân viên 73,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Texas Roadhouse Inc increased tính đến 44.44% và có tổng là 3.46B. Thu nhập ròng increased tính đến 625.31% đến 253.31M. Tài sản ròng increased tính đến 13.83% đến 1.07B và EPS increased từ 0.45 đến 3.50.
TXRH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.18%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.42%
Biên Hoạt động
8.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.81%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
895.59M
987.49M
1.02B
993.3M
Lợi nhuận Gộp
114.7M
134.08M
140.87M
124.57M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
72.03M
93.78M
N/A
81.76M
Thu nhập Ròng
54.74M
77.33M
74.54M
63.96M