Stocks-UEIC-Universal Electronics Inc.

UEIC Universal Electronics Inc.

8.66 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Universal Electronics Inc. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
112.17M
Phạm vi trong ngày
8.35
-
8.64
Phạm vi 52 tuần
7.03
-
24.93
Khối lượng (3 tháng)
55.63K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-1.13
Doanh thu
445.62M
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
9.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 52 
47
Môi trường
50
Xã hội
56
Quản trị

Mọi người cũng đã mua