StocksUniversal Electronics Inc.UEIC

UEIC

Universal Electronics Inc.

19.26 0.25 (1.32%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
19.17
B
19.33

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.26
Trong Ngày 18.67 - 19.49
Trong 52 Tuần 18.09 - 51.61
Khối lượng Trung bình (3 tháng)52.12K
Lợi nhuận trong 1 năm-61.98%
Beta0.8971
Vốn hóa thị trường243.71M
Hệ số P/E78.59
Doanh thu572.08M
EPS-0.5504
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202220.0022.5025.0027.5030.0032.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronics Or Appliances
Tổng Giám đốc Điều hành Paul D. Arling, MBA
Nhân viên 3,945

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Universal Electronics Inc. decreased tính đến 2.13% và có tổng là 601.60M. Thu nhập ròng decreased tính đến 86.26% đến 5.30M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.92% đến 275.95M và EPS decreased từ 2.72 đến 0.39.
UEIC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.58%
Biên Hoạt động
1.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.07%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
155.63M
144.94M
132.41M
139.1M
Lợi nhuận Gộp
47.17M
41.87M
35.35M
40.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
13.79M
8.57M
-561K
7.13M
Thu nhập Ròng
-955K
-6.33M
-2.91M
2.99M