StocksUniversal Electronics Inc.UEIC

UEIC

Universal Electronics Inc.

45.66 -0.08 (-0.17%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
45.56
B
45.81

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó45.66
Trong Ngày44.45 - 45.92
Trong 52 Tuần34.97 - 64.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)71.89K
Lợi nhuận trong 1 năm-4.57%
Beta0.9283
Vốn hóa thị trường628.49M
Hệ số P/E16.27
Doanh thu613.44M
EPS2.8066
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronics Or Appliances
Tổng Giám đốc Điều hành Paul D. Arling, MBA
Nhân viên 3,839

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Universal Electronics Inc. decreased tính đến 18.42% và có tổng là 614.68M. Thu nhập ròng increased tính đến 962.59% đến 38.57M. Tài sản ròng increased tính đến 14.18% đến 313.30M và EPS increased từ 0.26 đến 2.72.
UEIC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.33%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.03%
Biên Hoạt động
6.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.15%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
153.13M
153.51M
156.26M
150.54M
Lợi nhuận Gộp
36.18M
41.99M
50.08M
46.83M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
6.46M
10.25M
12.52M
12.58M
Thu nhập Ròng
14.4M
6.17M
12.16M
6.99M