Stocks-UHAL-U-Haul Holding Co

UHAL U-Haul Holding Co

66.56 -0.14 (-0.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó66.71
Trong Ngày 66.30 - 67.68
Trong 52 Tuần 49.91 - 632.09
Khối lượng Trung bình (3 tháng)423.14K
Lợi nhuận trong 1 năm-88.65%
Beta-1.4461
Vốn hóa thị trường13.08B
Hệ số P/E1.24
Doanh thu5.9B
EPS53.7659
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023100.00200.00300.00400.00500.00600.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Edward Joe Shoen, MBA
Nhân viên 32,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của U-Haul Holding Co increased tính đến 26.37% và có tổng là 5.74B. Thu nhập ròng increased tính đến 83.89% đến 1.12B. Tài sản ròng increased tính đến 21.30% đến 5.89B và EPS increased từ 31.15 đến 57.29.
UHAL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
24.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.16%
Biên Hoạt động
23.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.63%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.4B
1.2B
1.6B
1.7B
Lợi nhuận Gộp
354.07M
154.17M
436.79M
466.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
346.12M
154.17M
429.12M
459.63M
Thu nhập Ròng
281.47M
86.75M
334M
352.02M