Stocks-UNM-Unum Group

UNM Unum Group

42.87 0.91 (2.17%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.87
Trong Ngày 42.00 - 43.18
Trong 52 Tuần 22.23 - 46.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.59M
Lợi nhuận trong 1 năm80.90%
Beta1.4428
Vốn hóa thị trường8.53B
Hệ số P/E7.27
Doanh thu11.95B
EPS5.894
Cổ tức (Lợi suất)1.14 (2.66%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202232.5035.0037.5040.0042.5045.0047.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Rick McKenney
Nhân viên 10,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Unum Group decreased tính đến 8.72% và có tổng là 12.01B. Thu nhập ròng increased tính đến 3.93% đến 824.20M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 3.89 đến 4.02.
UNM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
7.08%
Biên Hoạt động
13.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.43%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.98B
2.98B
3.04B
2.96B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
159.7M
253.5M
370.4M
410.7M