Stocks-USB-US Bancorp

USB US Bancorp

40.18 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

US Bancorp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
62.56B
Phạm vi trong ngày
39.70
-
40.32
Phạm vi 52 tuần
27.23
-
49.22
Khối lượng (3 tháng)
9.73M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
12.26
Doanh thu
40.43B

Tin tức mới nhất về US Bancorp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

17
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
49.25

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
41
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 50 
37
Môi trường
43
Xã hội
42
Quản trị

Mọi người cũng đã mua