CurrenciesUSD/HKDUSDHKD

USDHKD

USD/HKD

7.78470 -0.00116 (-0.01%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng HKD Thị trường mở
Giao dịch
S
7.78470
B
7.78522
Hàng đầu