IndicesUS Dollar IndexUSDOLLAR

USDOLLAR

US Dollar Index

95.88 0.04 (0.04%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
95.88
B
95.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó95.84
Trong Ngày95.84 - 95.94
Trong 52 Tuần89.51 - 96.87
Lợi nhuận trong 1 năm6.17%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202125/10/202106/01/202292.0093.0094.0095.0096.0097.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC