Stocks-USFD-US Foods Holding Corp.

USFD US Foods Holding Corp.

46.64 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

US Foods Holding Corp. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
11.47B
Phạm vi trong ngày
46.55
-
47.00
Phạm vi 52 tuần
33.91
-
47.40
Khối lượng (3 tháng)
1.65M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
26.35
Doanh thu
35.18B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
51.29

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 52 
48
Môi trường
52
Xã hội
53
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua