ETF-USMV-iShares Edge MSCI Min Vol USA

USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA

73.27 -0.26 (-0.35%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó73.54
Trong Ngày 72.88 - 73.48
Trong 52 Tuần 64.43 - 81.26
Lợi nhuận trong 1 năm-5.44%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC