ETFUnited States Oil FundUSO

USO

United States Oil Fund

71.83 0.65 (0.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
71.83
B
72.03

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó71.19
Trong Ngày 71.01 - 73.07
Trong 52 Tuần 43.38 - 92.10
Lợi nhuận trong 1 năm54.66%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/202265.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC