StocksUnited UtilitiesUU.L

UU.L

United Utilities

1133.98 2.00 (0.18%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1133.98
B
1136.52

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1131.98
Trong Ngày 1123.49 - 1134.98
Trong 52 Tuần 962.33 - 1184.93
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.96M
Lợi nhuận trong 1 năm4.56%
Beta0.0713
Vốn hóa thị trường7.74B
Hệ số P/E94.29
Doanh thu1.86B
EPS-0.0833
Cổ tức (Lợi suất)0.4025 (3.55%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202219/05/202229/07/20221000.001050.001100.001150.001200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Water Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Steven Lewis Mogford
Nhân viên 5,866

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của United Utilities increased tính đến 3.03% và có tổng là 1.86B. Thu nhập ròng decreased tính đến 112.53% đến -56.80M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.43% đến 2.96B và EPS decreased từ 0.66 đến -0.08.
UU.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
47.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.64%
Biên Hoạt động
34.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.35%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
1.82B
1.86B
1.81B
1.86B
Lợi nhuận Gộp
913.3M
908.4M
874.3M
884.3M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
679.8M
688M
652.2M
642.7M
Thu nhập Ròng
363.4M
106.8M
453.4M
-56.8M