StocksVisteon CorpVC

VC

Visteon Corp

105.48 -4.16 (-3.79%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
105.44
B
105.72

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó105.48
Trong Ngày 104.31 - 109.13
Trong 52 Tuần 88.60 - 134.33
Khối lượng Trung bình (3 tháng)395.07K
Lợi nhuận trong 1 năm-2.98%
Beta1.3856
Vốn hóa thị trường3.08B
Hệ số P/E66.47
Doanh thu2.85B
EPS1.6494
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/12/202117/02/202229/04/2022100.00110.00120.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Auto Parts OEM
Tổng Giám đốc Điều hành Sachin S. Lawande
Nhân viên 10,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Visteon Corp increased tính đến 4.07% và có tổng là 818.00M. Thu nhập ròng decreased tính đến 34.29% đến 23.00M. Tài sản ròng increased tính đến 4.22% đến 642.00M và EPS decreased từ 1.09 đến 0.77.
VC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
9.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.44%
Biên Hoạt động
3.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.28%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
610M
631M
786M
818M
Lợi nhuận Gộp
35M
47M
299M
76M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-9M
5M
64M
32M
Thu nhập Ròng
-11M
7M
35M
23M