StocksVictrex PLCVCT.L

VCT.L

Victrex PLC

1672.49 45.93 (2.82%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1672.49
B
1678.51