Stocks-VCT.L-Victrex PLC

VCT.L Victrex PLC

1898.15 -13.98 (-0.73%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1898.15
Trong Ngày 1846.23 - 1909.13
Trong 52 Tuần 1518.72 - 2050.15
Khối lượng Trung bình (3 tháng)141.46K
Lợi nhuận trong 1 năm-3.51%
Beta-0.0487
Vốn hóa thị trường1.65B
Hệ số P/E21.68
Doanh thu341M
EPS0.8769
Cổ tức (Lợi suất)0.5956 (3.14%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202203/11/202217/01/20231600.001700.001800.001900.002000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Major Diversified
Tổng Giám đốc Điều hành Jakob O. Sigurðsson, MBA
Nhân viên 1,093

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Victrex PLC increased tính đến 11.33% và có tổng là 341.00M. Thu nhập ròng increased tính đến 3.71% đến 75.50M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.84 đến N/A.
VCT.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
51.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
28.78%
Biên Hoạt động
27.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.72%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
294M
266M
306.3M
341M
Lợi nhuận Gộp
182.2M
141.1M
157M
174.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
111.5M
76.6M
87.7M
N/A
Thu nhập Ròng
92.4M
54.2M
72.8M
75.5M