ETF-VEU-Vanguard FTSE All-World ex-US

VEU Vanguard FTSE All-World ex-US

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Vanguard FTSE All-World ex-US giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
-
Phạm vi trong ngày
55.42
-
55.82
Phạm vi 52 tuần
49.40
-
56.55
Lợi nhuận 1 năm
4.18%
Thảo luận Hàng đầu