StocksVonage Holdings CorpVG

VG

Vonage Holdings Corp

20.78 -0.01 (-0.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
20.76
B
20.81

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó20.78
Trong Ngày20.76 - 20.81
Trong 52 Tuần10.85 - 20.84
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.89M
Lợi nhuận trong 1 năm54.13%
Beta1.0266
Vốn hóa thị trường5.28B
Hệ số P/E
Doanh thu1.37B
EPS-0.0655
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Specialty Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Rory P. Read
Nhân viên 2,198

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Vonage Holdings Corp increased tính đến 4.93% và có tổng là 1.25B. Thu nhập ròng decreased tính đến 85.87% đến -36.21M. Tài sản ròng increased tính đến 6.30% đến 602.77M và EPS decreased từ -0.08 đến -0.15.
VG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
45.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.13%
Biên Hoạt động
2.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.61%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
323.3M
332.9M
351.47M
358.34M
Lợi nhuận Gộp
148.23M
155.7M
160.39M
157.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
4.17M
8.93M
9.52M
9.43M
Thu nhập Ròng
-13.97M
-376K
62K
-2.03M