ETF-VGK-Vanguard FTSE Europe ETF

VGK Vanguard FTSE Europe ETF

57.56 0.12 (0.21%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó57.56
Trong Ngày 56.84 - 57.59
Trong 52 Tuần 44.91 - 69.31
Lợi nhuận trong 1 năm-13.07%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC