ETFVanguard FTSE Europe ETFVGK

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

68.51 -0.32 (-0.46%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
68.43
B
68.56

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó68.51
Trong Ngày68.30 - 68.76
Trong 52 Tuần49.13 - 70.34
Lợi nhuận trong 1 năm28.85%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC