StocksVeolia Environnement S.A.VIE.PA

VIE.PA

Veolia Environnement S.A.

30.92 0.11 (0.36%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
30.92
B
30.99