Stocks-VIR-Vir Biotechnology Inc

VIR Vir Biotechnology Inc

30.67 0.76 (2.55%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó29.91
Trong Ngày 29.12 - 30.90
Trong 52 Tuần 18.03 - 34.88
Khối lượng Trung bình (3 tháng)848.76K
Lợi nhuận trong 1 năm-8.53%
Beta0.4759
Vốn hóa thị trường3.98B
Hệ số P/E3.52
Doanh thu2.38B
EPS8.4997
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202320.0022.5025.0027.5030.0032.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành George A. Scangos, PhD
Nhân viên 444

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Vir Biotechnology Inc increased tính đến 1,334.39% và có tổng là 1.10B. Thu nhập ròng increased tính đến 276.98% đến 528.58M. Tài sản ròng increased tính đến 99.74% đến 1.43B và EPS increased từ -2.51 đến 3.96.
VIR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
91.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
-897.02%
Biên Hoạt động
65.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-33.65%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
812.75M
1.23B
-40.63M
374.56M
Lợi nhuận Gộp
755.87M
1.14B
-70.15M
350.62M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
571.75M
1.01B
-225.22M
197.22M
Thu nhập Ròng
525.25M
518.62M
-76.49M
175.31M