StocksVirtu Financial IncVIRT

VIRT

Virtu Financial Inc

35.11 -0.73 (-2.04%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
35.08
B
35.17

VIRT Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký