StocksTelefônica Brasil SAVIV.US

VIV.US

Telefônica Brasil SA

8.56 0.07 (0.82%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
8.54
B
8.57

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.56
Trong Ngày8.48 - 8.62
Trong 52 Tuần7.14 - 9.42
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.31M
Lợi nhuận trong 1 năm8.36%
Beta0.602
Vốn hóa thị trường14.37B
Hệ số P/E15.73
Doanh thu8.18B
EPS0.5443
Cổ tức (Lợi suất)0.5351 (6.25%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202115/10/202129/12/20217.758.008.258.508.759.009.259.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Major Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Christian Mauad Gebara, MBA
Nhân viên 32,759

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Telefônica Brasil SA decreased tính đến 25.50% và có tổng là 8.36B. Thu nhập ròng decreased tính đến 27.05% đến 924.85M. Tài sản ròng decreased tính đến 23.54% đến 13.39B và EPS decreased từ 0.75 đến 0.55.
VIV.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.39%
Biên Hoạt động
13.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.81%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.07B
1.98B
2.01B
2.11B
Lợi nhuận Gộp
861.24M
794.4M
766.7M
814.85M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
295.53M
248.4M
332.6M
243.24M
Thu nhập Ròng
239.45M
171.94M
254.28M
251.37M