Stocks-VOE.DE-Voestalpine AG

VOE.DE Voestalpine AG

25.94 0 (0%)
Giao dịch

Voestalpine AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.41B
Phạm vi trong ngày
25.70
-
26.16
Phạm vi 52 tuần
22.23
-
36.23
Khối lượng (3 tháng)
994.95
Tỷ lệ giá trên thu nhập
7.06
Doanh thu
17.03B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 57 
71
Môi trường
58
Xã hội
43
Quản trị