ETF-VOO-Vanguard S&P 500 ETF

VOO Vanguard S&P 500 ETF

454.28 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 454.28
Trong Ngày 449.01 - 455.20
Trong 52 Tuần 349.19 - 455.20
Lợi nhuận trong 1 năm 19.88%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
22.47%
10.23%
14.82%