ETF-VOOG-Vanguard S&P 500 Growth ETF

VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF

223.10 0.67 (0.30%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó223.10
Trong Ngày 221.23 - 224.07
Trong 52 Tuần 199.02 - 283.34
Lợi nhuận trong 1 năm-19.13%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023210.00220.00230.00240.00250.00260.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC