StocksVolkswagen AGVOW3.DE

VOW3.DE

Volkswagen AG

190.97 -1.21 (-0.63%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
190.97
B
191.35

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó190.97
Trong Ngày188.17 - 192.69
Trong 52 Tuần153.60 - 249.73
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.19M
Lợi nhuận trong 1 năm24.96%
Beta-0.1515
Vốn hóa thị trường95.51B
Hệ số P/E5.36
Doanh thu254B
EPS35.5419
Cổ tức (Lợi suất)4.86 (2.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Herbert Diess, PhD
Nhân viên 662,575

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Volkswagen AG decreased tính đến 11.78% và có tổng là 222.88B. Thu nhập ròng decreased tính đến 38.54% đến 8.29B. Tài sản ròng increased tính đến 1.88% đến 113.07B và EPS decreased từ 26.62 đến 16.62.
VOW3.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.87%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.73%
Biên Hoạt động
8.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.10%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
67.4B
62.38B
67.29B
56.93B
Lợi nhuận Gộp
16.09B
12.56B
12.78B
9.03B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
8.36B
5.57B
6.08B
1.73B
Thu nhập Ròng
6.95B
3.28B
4.91B
2.77B