Stocks-VST-Vistra Corp

VST Vistra Corp

23.99 -0.54 (-2.20%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó23.99
Trong Ngày 23.91 - 24.34
Trong 52 Tuần 20.39 - 27.35
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.95M
Lợi nhuận trong 1 năm14.66%
Beta0.9259
Vốn hóa thị trường9.55B
Hệ số P/E28.08
Doanh thu17.02B
EPS-0.9674
Cổ tức (Lợi suất)0.724 (3.02%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành James A. Burke, CFA, MBA
Nhân viên 5,060

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Vistra Corp increased tính đến 30.21% và có tổng là 14.40B. Thu nhập ròng decreased tính đến 302.56% đến -1.26B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.83% đến 8.29B và EPS decreased từ 1.30 đến -2.64.
VST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
25.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.22%
Biên Hoạt động
14.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.14%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
4.62B
3.95B
1.59B
5.15B
Lợi nhuận Gộp
2.27B
735M
-1.4B
1.22B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.01B
N/A
-1.68B
894M
Thu nhập Ròng
730M
-284M
-1.36B
678M