Stocks-VSVS.L-Vesuvius PLC

VSVS.L Vesuvius PLC

414.58 -2.79 (-0.67%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó414.58
Trong Ngày 407.99 - 421.57
Trong 52 Tuần 281.55 - 471.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)385.29K
Lợi nhuận trong 1 năm-9.75%
Beta-0.0263
Vốn hóa thị trường1.13B
Hệ số P/E8.08
Doanh thu1.85B
EPS0.5185
Cổ tức (Lợi suất)0.215 (5.19%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202227/10/202210/01/2023325.00350.00375.00400.00425.00450.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Manufacturing
Tổng Giám đốc Điều hành Patrick Georges Felix Andre
Nhân viên 11,204

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Vesuvius PLC increased tính đến 12.66% và có tổng là 1.64B. Thu nhập ròng increased tính đến 135.59% đến 107.90M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.15 đến N/A.
VSVS.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
26.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.71%
Biên Hoạt động
10.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.53%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.8B
1.71B
1.46B
1.64B
Lợi nhuận Gộp
493.9M
462.8M
363.7M
410.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
168M
89.2M
N/A
Thu nhập Ròng
144.6M
86.5M
45.8M
107.9M