StocksVTEXVTEX

VTEX

VTEX

7.00 -0.26 (-3.58%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
6.98
B
7.06

VTEX Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký