ETF-VTIP-Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

48.05 -0.09 (-0.19%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó48.15
Trong Ngày 47.92 - 48.07
Trong 52 Tuần 47.29 - 52.21
Lợi nhuận trong 1 năm-7.61%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202247.5048.0048.5049.0049.5050.0050.5051.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC