Stocks-WAB-Wabtec Corp

WAB Wabtec Corp

101.24 0.82 (0.81%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó100.43
Trong Ngày 99.84 - 101.40
Trong 52 Tuần 78.13 - 103.69
Khối lượng Trung bình (3 tháng)865.28K
Lợi nhuận trong 1 năm10.81%
Beta1.0899
Vốn hóa thị trường18.27B
Hệ số P/E27.85
Doanh thu8.13B
EPS3.6064
Cổ tức (Lợi suất)0.6 (0.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucks Or Construction Or Farm Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Rafael O. Santana
Nhân viên 25,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Wabtec Corp increased tính đến 3.52% và có tổng là 7.82B. Thu nhập ròng increased tính đến 37.44% đến 565.00M. Tài sản ròng increased tính đến 0.85% đến 10.24B và EPS increased từ 2.17 đến 2.96.
WAB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.00%
Biên Hoạt động
12.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.81%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.07B
1.93B
2.05B
2.08B
Lợi nhuận Gộp
600M
527M
595M
594M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
264M
246M
264M
261M
Thu nhập Ròng
193M
150M
169M
163M