StocksWeibo CorpWB

WB

Weibo Corp

18.43 0.17 (0.93%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
18.43
B
18.52

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.26
Trong Ngày 17.71 - 18.57
Trong 52 Tuần 17.70 - 58.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.22M
Lợi nhuận trong 1 năm-67.94%
Beta0.8159
Vốn hóa thị trường2.71B
Hệ số P/E13.4
Doanh thu2.28B
EPS1.3646
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Gao Fei Wang, EMBA
Nhân viên 6,147

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Weibo Corp increased tính đến 33.33% và có tổng là 2.26B. Thu nhập ròng increased tính đến 30.70% đến 411.88M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.38 đến N/A.
WB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
82.80%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.89%
Biên Hoạt động
30.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.09%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
574.47M
607.43M
616.29M
484.62M
Lợi nhuận Gộp
481.92M
504.46M
487.74M
379.82M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
193.24M
213.05M
N/A
102.85M
Thu nhập Ròng
80.99M
181.8M
100.13M
-72.4M