ETF-WEAT-Teucrium Wheat Fund

WEAT Teucrium Wheat Fund

7.55 -0.02 (-0.26%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó7.55
Trong Ngày 7.46 - 7.62
Trong 52 Tuần 7.08 - 12.70
Lợi nhuận trong 1 năm0.87%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/20228.009.0010.0011.0012.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC