StocksWells Fargo & CoWFC

WFC

Wells Fargo & Co

45.69 -0.21 (-0.46%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
45.68
B
45.79

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó45.69
Trong Ngày 44.87 - 45.77
Trong 52 Tuần 36.51 - 60.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)20.96M
Lợi nhuận trong 1 năm-7.48%
Beta1.2828
Vốn hóa thị trường173.53B
Hệ số P/E10.97
Doanh thu71.54B
EPS4.1702
Cổ tức (Lợi suất)1 (2.19%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Charlie Scharf, MBA
Nhân viên 247,848

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Wells Fargo & Co decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 548.02% đến 23.24B. Tài sản ròng increased tính đến 2.25% đến 190.11B và EPS increased từ 0.41 đến 4.95.
WFC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
18.52%
Biên Hoạt động
27.86%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.69%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
5.41B
6.4B
3.8B
2.95B