Stocks-WHA.NV-Wereldhave NV

WHA.NV Wereldhave NV

13.78 -0.11 (-0.79%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó13.78
Trong Ngày 13.56 - 13.77
Trong 52 Tuần 10.28 - 18.67
Khối lượng Trung bình (3 tháng)82.99K
Lợi nhuận trong 1 năm10.72%
Beta0.1864
Vốn hóa thị trường552.65M
Hệ số P/E
Doanh thu172.15M
EPS-3.9445
Cổ tức (Lợi suất)1.1 (7.98%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/06/202226/08/202208/11/202211.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Matthijs Storm, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Wereldhave NV decreased tính đến 13.47% và có tổng là 190.56M. Thu nhập ròng decreased tính đến 9.82% đến -213.29M. Tài sản ròng decreased tính đến 17.92% đến 1.10B và EPS decreased từ -4.65 đến -5.64.
WHA.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
67.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
-63.40%
Biên Hoạt động
56.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-6.98%
09/12
12/12
03/15
06/15
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
59.35M
60.19M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
10.84M
81.76M