StocksWhirlpool CorpWHR

WHR

Whirlpool Corp

208.11 0.91 (0.44%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
208.05
B
208.66

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó208.11
Trong Ngày200.48 - 211.03
Trong 52 Tuần179.89 - 257.41
Khối lượng Trung bình (3 tháng)608K
Lợi nhuận trong 1 năm0.95%
Beta1.2727
Vốn hóa thị trường12.64B
Hệ số P/E6.66
Doanh thu21.97B
EPS31.2475
Cổ tức (Lợi suất)5.45 (2.62%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202125/10/202105/01/2022200.00210.00220.00230.00240.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronics Or Appliances
Tổng Giám đốc Điều hành Marc Robert Bitzer, PhD, MBA
Nhân viên 78,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Whirlpool Corp decreased tính đến 4.75% và có tổng là 19.45B. Thu nhập ròng decreased tính đến 10.60% đến 1.07B. Tài sản ròng increased tính đến 14.35% đến 4.71B và EPS decreased từ 18.45 đến 17.08.
WHR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.03%
Biên Hoạt động
11.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.73%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
5.8B
5.36B
5.32B
5.49B
Lợi nhuận Gộp
1.34B
1.11B
1.09B
989M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
812M
615M
571M
455M
Thu nhập Ròng
501M
440M
580M
486M