Stocks-WING-Wingstop Inc

WING Wingstop Inc

161.62 -2.43 (-1.48%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó164.06
Trong Ngày 158.70 - 163.73
Trong 52 Tuần 67.64 - 169.52
Khối lượng Trung bình (3 tháng)484.82K
Lợi nhuận trong 1 năm9.35%
Beta1.1181
Vốn hóa thị trường4.91B
Hệ số P/E116.31
Doanh thu324.68M
EPS1.4105
Cổ tức (Lợi suất)0.72 (0.44%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202219/01/2023120.00130.00140.00150.00160.00170.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Michael J. Skipworth, CPA
Nhân viên 890

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Wingstop Inc increased tính đến 13.54% và có tổng là 282.50M. Thu nhập ròng increased tính đến 83.03% đến 42.66M. Tài sản ròng increased tính đến 9.31% đến -309.53M và EPS increased từ 0.78 đến 1.42.
WING- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
78.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.23%
Biên Hoạt động
24.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.83%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
72.03M
76.21M
83.78M
92.67M
Lợi nhuận Gộp
54.74M
58.3M
66.33M
74.11M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
14.29M
17.05M
22.7M
24.32M
Thu nhập Ròng
6.9M
8.68M
13.31M
13.37M