Stocks-WIX-Wix.com Ltd

WIX Wix.com Ltd

133.30 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Wix.com Ltd giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
7.62B
Phạm vi trong ngày
130.90
-
133.85
Phạm vi 52 tuần
73.24
-
133.85
Khối lượng (3 tháng)
568.82K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-685.7
Doanh thu
1.51B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

21
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
135.43

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
42
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 51 
43
Môi trường
49
Xã hội
38
Quản trị

Mọi người cũng đã mua