Stocks-WPC-WP Carey Inc

WPC WP Carey Inc

57.38 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

WP Carey Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
12.55B
Phạm vi trong ngày
56.23
-
60.57
Phạm vi 52 tuần
51.24
-
85.22
Khối lượng (3 tháng)
2.19M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
15.77
Doanh thu
1.74B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

26
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
68.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
46
Thấp
Ngành 
Trung bình 51 
53
Môi trường
57
Xã hội
39
Quản trị