StocksWilliams-Sonoma IncWSM

WSM

Williams-Sonoma Inc

117.85 -4.60 (-3.76%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
117.64
B
118.32

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó117.85
Trong Ngày 116.14 - 120.70
Trong 52 Tuần 101.44 - 222.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.17M
Lợi nhuận trong 1 năm-32.61%
Beta1.3263
Vốn hóa thị trường7.86B
Hệ số P/E7.34
Doanh thu8.58B
EPS16.0578
Cổ tức (Lợi suất)3.05 (2.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/2022110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Laura Jean Alber
Nhân viên 21,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Williams-Sonoma Inc increased tính đến 21.56% và có tổng là 8.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 65.46% đến 1.13B. Tài sản ròng increased tính đến 0.79% đến 1.66B và EPS increased từ 8.61 đến 14.75.
WSM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.10%
Biên Hoạt động
18.00%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.43%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
2.05B
2.5B
1.89B
2.14B
Lợi nhuận Gộp
895.49M
1.13B
828.55M
928.81M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
330.27M
524.57M
323.48M
365.52M
Thu nhập Ròng
249.52M
402.94M
254.11M
267.08M