Stocks-WU-Western Union Company

WU Western Union Company

14.18 -0.08 (-0.56%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.18
Trong Ngày 14.06 - 14.26
Trong 52 Tuần 12.24 - 20.37
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.86M
Lợi nhuận trong 1 năm-25.06%
Beta0.8003
Vốn hóa thị trường5.48B
Hệ số P/E6.71
Doanh thu4.66B
EPS2.1129
Cổ tức (Lợi suất)0.94 (6.63%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202313.0014.0015.0016.0017.0018.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Devin B. McGranahan, MBA
Nhân viên 10,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Western Union Company increased tính đến 6.11% và có tổng là 5.12B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.26% đến 805.80M. Tài sản ròng increased tính đến 90.57% đến 355.60M và EPS increased từ 1.79 đến 1.97.
WU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.29%
Biên Hoạt động
24.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
19.04%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.28B
1.15B
1.14B
1.09B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
168.8M
293.3M
194M
173.9M