StocksWynn Resorts LtdWYNN

WYNN

Wynn Resorts Ltd

89.06 -2.03 (-2.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
88.95
B
89.15

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó89.06
Trong Ngày88.87 - 91.84
Trong 52 Tuần75.98 - 143.64
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.49M
Lợi nhuận trong 1 năm-19.05%
Beta1.623
Vốn hóa thị trường10.3B
Hệ số P/E75.88
Doanh thu3.4B
EPS-7.6508
Cổ tức (Lợi suất)4 (4.49%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Casinos Or Gaming
Tổng Giám đốc Điều hành Matthew O. Maddox
Nhân viên 27,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Wynn Resorts Ltd decreased tính đến 68.30% và có tổng là 2.10B. Thu nhập ròng decreased tính đến 847.31% đến -2.33B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến -737.32M và EPS decreased từ 1.15 đến -19.37.
WYNN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
-18.99%
Biên Hoạt động
-13.58%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.92%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
686M
725.78M
990.11M
994.64M
Lợi nhuận Gộp
23.41M
18.65M
176.61M
129.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-177.72M
-174.11M
N/A
-82.33M
Thu nhập Ròng
-310.29M
-336.18M
-173.4M
-245.98M