ETF-XLB-Materials Select Sector SPDR

XLB Materials Select Sector SPDR

83.41 -1.53 (-1.80%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó83.41
Trong Ngày 83.17 - 84.54
Trong 52 Tuần 66.74 - 91.41
Lợi nhuận trong 1 năm0.80%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202367.5070.0072.5075.0077.5080.0082.5085.0087.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC