ETFEnergy Select Sector SPDRXLE

XLE

Energy Select Sector SPDR

79.26 3.17 (4.17%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
79.26
B
79.52

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó76.09
Trong Ngày 76.89 - 79.30
Trong 52 Tuần 51.62 - 93.22
Lợi nhuận trong 1 năm45.03%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202207/07/202215/09/202270.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC