ETF-XLI-Industrial Select Sector SPDR

XLI Industrial Select Sector SPDR

104.19 -1.09 (-1.03%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
17.53%
12.90%
8.84%