ETF-XLK-Technology Select Sector SPDR

XLK Technology Select Sector SPDR

133.60 -0.78 (-0.58%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó133.60
Trong Ngày 132.99 - 133.81
Trong 52 Tuần 112.78 - 176.81
Lợi nhuận trong 1 năm-19.67%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC